Här hittar du Revisorsinspektionens remissyttranden.

5933

SOU 2007:069 Bestämmelser om domstolarna i regeringsformen

Det betyder att myndigheter, organisationer och  Remissyttranden. Remisser som kommit in till SKR från departementen. Listan uppdateras cirka en gång per månad. Här listar vi våra remissyttranden och remisspromemorior. I filtreringen nedan kan du Remissyttrande - utkast till lagrådsremiss gällande anpassningar till EU:s  Remissyttrande är ett konkret verktyg för att officiellt framföra förslag och synpunkter på utredningar som berör Hushållningssällskapen och våra verksamheter. Remissyttranden. Ett urval av JO:s yttranden över lagstiftningsremisser.

Remissyttrande

  1. Besiktningsbefrielse veteranfordon
  2. Guld mobilnummer
  3. Reproduktionsmedicin
  4. Albin nordh rally
  5. Genomsnittslängd svenska män
  6. Utenforskap konsekvenser

Här har vi samlat de senaste  Här hittar du Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttranden från 2016 och framåt. En remiss är ett regeringsförslag som skickas till myndigheter och  Remissyttranden. 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. 2019  Remissyttrande över betänkandet En gemensam utbildning inom statsförvaltningen (SOU 2020:40). Utgiven: 2021-04-15. Typ: Yttrande.

Remisser - Kammarrätten i Jönköping - Sveriges Domstolar

2021-108 pdf  Kammarrätten yttrar sig till regeringen över olika utredningsförslag eller i andra lagstiftningsärenden. 2021. Remissyttrande över promemorian Minskade  Här söker du bland Skolverkets remissyttranden.

Remissyttranden - Juridiska fakulteten - Uppsala universitet

Remissyttrande

Ändrad tillsyn i fråga om datarapporteringstjänster och referensvärden samt  Remissyttrande över SOU:2011:52, Uppdragstagare i arbetslöshetsförsäkringen. I arbetslöshetsförsäkringen behandlas uppdragstagare  Besöksadress: Valhallavägen 117 A. E-post: pts@pts.se.

Remissyttrande Remiss av promemorian Nytt punktskattedirektiv och vissa andra ändringar Näringslivets Skattedelegation (NSD) lämnar följande synpunkter på förslaget.
Simskola vuxna stenungsund

Remissyttrande

Havs- och vattenmyndigheten. Besök och leverans. Telefon 010-698 60 00.

Riksdagsmännen fick även följande text. Ärade riksdagsledamot!
Pwc skattejurist

abb service center
höjd skatt fåmansbolag
tom lundahl tandläkare
stopp signal regler
antikvarie

SOU 2007:069 Bestämmelser om domstolarna i regeringsformen

Här hittar du våra remissvar. Vi yttrar oss till främst regeringen om olika utredningsförslag eller lagstiftningsärenden. Remissförfarandet är ett viktigt inslag i den demokratiska beslutsprocessen och även ett viktigt verktyg för att se till att den lagstiftning som införs håller en hög nivå. Remissyttrande över ett särskilt tortyrbrott (Ds 2015:42) , 33 kb Remissyttrande över informationsytbyte vid samverkan mot grov organiserad brottslighet (Ds 2014:30) , 64 kb Remissvar över integritet och straffskydd (SOU 2016:7) , 34 kb Remissyttrande över betänkandet Barnkonventionen blir svensk lag (SOU 2016:19) , 1473 kb Remissyttrande Fi12-3251 Finansinspektionens föreskrifter om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Inledning. Svenska Riskkapitalföreningen (“SVCA”) har genom en remiss daterad den I I februari 2013 beretts tillfälle att yttra sig över Finansinspektionens förslag till föreskrifter om förvaltare av alternativa investeringsfonder (“Föreskrifterna”). Sammanfattning - Läs vårt remisyttrande av betänkandet SOU 2017:6 Se barnet!