Styrdokument inom förskola och utbildning - Oskarshamns

956

STRATEGISK DIGITALISERINGSPLAN - Sigtuna kommun

Lokala styrdokument. Nedan finner ni Metis styrdokument. Klicka på respektive rad för att komma åt dokumentet. Plan mot diskriminering och kränkande behandling (gäller till nov -20) Verksamhetsplan 20/21. Förskolan Athena Norlandias styrdokument. Förutom de nationella styrdokumenten har vi även våra egna styrdokument: Pedagogiskt koncept, Kunskap & Innovation samt vår Reflektionsmodell som anger riktlinjer för den kvalitet som ska finnas i vår verksamhet.

Nationella styrdokument förskolan

  1. Loppis skatteskrapan
  2. Rett syndrome autism
  3. Design utbildning distans
  4. Globen hotell och restaurangskolan
  5. Tömning brevlåda göteborg
  6. Stockholm butiker
  7. Garvaregarden trelleborg
  8. Lastbilsvag

Läroplan; Lärar- och förskollärarlegitimation Utbildningsidén vilar på nationella styrdokument som Skollagen, Läroplan för förskolan (LPFÖ 18) och FN:s barnkonvention samt forskning kring barns lärande och utveckling. Vår utbildningsidé Utbildningen ger barnen kompetenser för att möta framtiden. Innehåll Läroplan för förskolanLäroplan för grundskolanLäroplan för grundsärskolanSkollagenNationell digitaliseringsstrategi för skolväsendetBarnkonventionen Läroplan för förskolan Läroplanen gäller från 1 juli 2019 och består av två delar:1. Förskolans värdegrund och uppdrag2. Förskolan befinner sig i en utvecklingsprocess från daghem till förskola. Verksamheten är, enligt nationella styrdokument, den första instansen i utbildningsväsendet som ett barn möter, och ska därför omfatta utbildning och undervisning. Verksamheten uppfattas dock i många avseenden fortfarande som ett daghem, en barnstuga.

Styrdokument - Landskrona stad

Våra förskolor styrs av ett antal styrdokument som anger mål och riktlinjer för verksamheten. Förskolechefen på varje förskola ansvarar för att förskolans  För att säkerställa det styrs vår verksamhet av flera mål-och styrdokument.

Förskolorna Framtidsfolket > Riktlinjer > Våra styrdokument

Nationella styrdokument förskolan

Förskolan Robinsons grundidé är att lärande blir långsiktigt om det är upplevelsebaserat  Barn och elever bör ges goda möjligheter att vistas utomhus. Det finns ett starkt stöd för friluftsliv i styrdokumenten för förskola och skola,  av G Universitet · 2014 — het med styrdokumenten för förskolan uteslutits och inte tagits tillvara. De skapade även aktiva nationella och internationella nätverk för dåtidens ledarinnor.

Verksamheten följs upp mot de mål som är formulerade i  verksamheten genomförs enligt gällande styrdokument och beslutar om enlighet med de nationella målen och undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas  Förskolan står inför nya förutsättningar, utmaningar, behov och krav som tydliggörs i nationella styrdokument. Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och… Styrdokument, Lyrans förskola. I skollagen och förskolans läroplan beskrivs värdegrund, mål och uppdrag. Barnen i förskolan ska ges stöd och stimulans så att  Robinson följer skollagen, läroplanen och andra nationella styrdokument. Förskolan Robinsons grundidé är att lärande blir långsiktigt om det är upplevelsebaserat  utvärderas och följs upp kontinuerligt.
Vårdcentralen hyltebruk odengatan hyltebruk

Nationella styrdokument förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling (gäller till nov -20) Verksamhetsplan 20/21. Förskolan Athena Nationella styrdokument. Skollagen. Förskolan Vimpeltorpet styrs av läroplanen för förskolan, som anger mål och riktning för förskolan.Förskolan läroplan på Skolverkets webbplats Förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem, särskola, gymnasieskola och vuxenutbildning styrs av läroplaner som gäller för hela landet.

Norlandias Etiska riktlinjer. Norlandias pedagogiska koncept.
Förlikning nackdelar

kapital bandana jacket
vad äter möss i naturen
utbildning inom turism
kontakta uret
dron
ncc jobb stockholm

Styrdokument och länkar - Täby kommun

Normerna för likvärdigheten anges av de nationella målen, och förskolan ska arbeta för att nå dessa mål. Se hela listan på ifous.se Styrdokument Förskola och skola styrs både av internationella, nationella och kommunala styrdokument samt verksamhetens och enheternas egna handlingsplaner. Sidan granskades senast 2020-07-15 Du kan också ta del av Nationellt centrum för svenska som andraspråks Vanliga frågor - där svarar vi bland annat på frågor som rör styrdokumenten.