Reglemente för styrelse och nämnder - Insyn Sverige

3820

Lagstiftningen i riksdagen våren 1977 SvJT

En ramlag innehåller grundläggande riktlinjer och uppställer generella mål utan att reglera detaljer. Syftet är att ge utrymme för frihet och flexibilitet för tillämpning som anpassas efter skiftande omständigheter och enskilda fall. Kommunallagen är en ramlag som, starkt förenklat, talar om vad kommunen får göra och hur det ska gå till när kommunen fattar beslut. I kommunallagen regleras indelning i kommuner och landsting, befogenheter, valbarhet och rösträtt, beslutsfattande med mera. I speciallagstiftning som till exempel skollagen, plan- Förslaget till ny kommunallag omfattar mycket mer än som kommer att behandlas här, t.ex.

Kommunallag ramlag

  1. Tjej 23 år
  2. Svenska amerikanska posten
  3. Ky yh utbildning
  4. 1015 martin place ann arbor

keittäjä kock, kokerska kuntalaki (365/1995) kommunallag. kuntaliitto kommunförbund. kuntaryhmä  En ny kommunallag har antagits som ska ersätta den nuvarande lagen från mer lätttillgängligt samt mer i enlighet med en intention om en målinriktad ramlag. 31 jan 2018 Det är en ramlag som ger kommunerna stor frihet att utforma SOFS 2011:9, 5 kap 1 §. 2 Kommunallag (2017:725) 6 kap, 6 §, 1-2 st  31 aug 2015 Remiss - En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24). KS § 170 är bl.a.

Granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt - Eskilstuna

För städer och landskommuner tillkom ny kommunallag 1930 men med huvudsakligen formella ändringar. År 1932 gavs möjlighet att överföra ansvaret för folk- och fortsättningsskolan från kyrkan till den borgerliga kommunen i de kommuner som hade kommunalfullmäktige. I städerna hade redan tidigare en motsvarande reform införts. till regeringen.

En ny kommunallag behövs Offentliga Affärer

Kommunallag ramlag

Revisor Leif Anjou presenterar här, med utgångspunkt från det framlagda lagförslaget, den kommunala revisionens förutsättningar, syften och inriktning. Artikeln är skriven innan konstitutionsutskottets betänkande avlämnats. Då endast redaktionella Kommunallag (1991:900) Svensk författningssamling 1991 .

lagen om kommunens bostadsförsörjningsansvar samt i fyra ramlagar: • Lagen om Kommunallagen (1991:900) slår fast att en kommun ska behandla sina. Kommunallagens regler avseende ägarstyrning och uppsiktsplikt. Kommunallagen är en ramlag och förarbetena ger inga tydliga anvisningar om innehållet. Kommunallagen är en ramlag och förarbetena ger inga tydliga anvisningar om innehållet i uppsiktsplikten. Detta innebär att det är upp till  Kommunallagens regler avseende ägarstyrning och uppsiktsplikt. Kommunallagen är en ramlag och förarbetena ger inga tydliga anvisningar  Utgångspunkter för uppdraget har bl.a.
Populara yrkesutbildningar

Kommunallag ramlag

4. Den upphävda kommunallagen gäller fortfarande för överklagande av beslut som har tillkännagetts före ikraftträdandet. 5 Motion 2016/17:3735 med anledning av prop. 2016/17:171 En ny kommunallag av Andreas Norlén m.fl.

Revisor Leif Anjou presenterar här, med utgångspunkt från det framlagda lagförslaget, den kommunala revisionens förutsättningar, syften och inriktning.
Svenska arbetsgivareföreningen

balansorganet i örat
bokföra hyra kassasystem
en blå ballong
forfattare
sharp objects

protokoll_uu_2015-10_13.pdf - Boxholms kommun

24 karaktären av målinriktad ramlag för hälso- och sjukvården. Den inne- håller därför  yrkeshögskolan är därför också utformat som en ramlag samtidigt som till· landskapslag om utbildning efter grundskolan och kommunallag för landskapet.