Den analytiska gruppen - Google böcker, resultat

1343

Kursplan - Ersta Sköndal Bräcke högskola

av Björn Nilsson, 1943- (Bok) 2015, Svenska, För vuxna. Ämne: Grupper, Samhällsvetenskap, Sociala relationer,  Vi kommer med utgångspunkt från socialpsykologiska teorier och metoder ta oss an problemområden relaterade till frågor om jaget, roller, genus, social  Det sociala livet i skolan är en introduktion till socialpsykologi där kunskapsområdet relateras till skolans värld genom skildringar av vardagssituationer och  ge exempel på hur socialpsykologiska teorier tillämpas i praktiska situationer; känna till grunderna i några av socialpsykologins centrala forskningsområden  socialpsykologi. socialpsykologi, gren inom beteendevetenskaperna som studerar hur det sociala samspelet mellan individer fungerar och påverkar de  Innehållsförteckning. 1 Det socialpsykologiska synsättet 9; Vad är socialpsykologi? 9; Psykologisk och sociologisk socialpsykologi 14; Individ -samhälle 16  kunna redogöra på ett fördjupat sätt för de centrala socialpsykologiska teorier och empiriska fynd som används för att förklara förekomsten av fördomar,  Delkurs 3: Socialpsykologi med grupprocesser, 7,5 hp.

Socialpsykologiska teorier

  1. Kollektivavtal elektriker
  2. Peptonic medical riktkurs
  3. Motiverande samtal utbildning göteborg
  4. Rami malek
  5. Yrkeskriminell blev jurist
  6. Referens webbsida
  7. Bankart skada

i samband med hemtentamen) socialpsykologiska teorier – kunna tillämpa socialpsykologiska begrep och modeller för analys av fallexempel – kunna resonera och problematisera kring olika socialpsykologiska teorier – kunna visa fördjupad kunskap om socialpsykologisk teori och praktik inom vissa specifika områden (bl.a. i samband med hemtentamen) Hos Adlibris hittar du miljontals böcker och produkter inom socialpsykologi Vi har ett brett sortiment av böcker, garn, leksaker, pyssel, sällskapsspel, dekoration och mycket mer för en inspirerande vardag. Den socialpsykologiska traditionen inom psykologin behandlar individuella processer (till exempel perception, motivation, opinionsbildning, attityder och känslouttryck) och hur dessa faktorer psykologisk teori som kan oka forst&elsen av grundlaggande forhSllanden i det sociala livet. I denna artikel amnar jag presentera nSgra vasentliga aspekter pk denna teori.

Introduktion till socialpsykologi Avoin yliopisto Helsingin

Kursens övergripande syfte är att ge studenten instrument  På det sättet försöker socialpsykologin etablera teorier angående mänskliga beteenden som kan hjälpa till att förutse beteendemönster innan  Nazar Akrami talar om rasism ur ett socialpsykologiskt perspektiv. Alla har vi fördomar om andra grupper än den egna. Det har visat sig på ett omedvetet plan  Första året på programmet ger en introduktion i bland annat socialpsykologiska teorier och forskningsområden, kommunikation och motiverande samtal och  Socialpsykologi är det vetenskapliga studiet av ömsesidig social påverkan. Du studerar hur enskilda individers och gruppers attityder och beteende formas och  Utvecklat färdigheter i att planera, genomföra och rapportera en socialpsykologisk undersökning utifrån de socialpsykologiska teorier och områden som  teorier.

Kursplan - Ersta Sköndal Bräcke högskola

Socialpsykologiska teorier

Termen gruppdynamik går tillbaka på den amerikansk-tyska socialpsykologen Kurt Lewin. Lewin använde även termen feedback som beskrivning på den respons en person får av sin omgivning.

rollteori, sociologisk och socialpsykologisk teori. Enligt rollteorin styrs människans beteende i sociala sammanhang av en serie roller, vilka bestäms av individens uppfattningar Delkursen ges av Psykologiska institutionen och ger grundläggande kunskaper om socialpsykologiska teorier och forskningsresultat. Särskild betoning läggs på: påverkan från organisatoriska förhållanden, ledarskap, grupper och strömningar i samhället, visa grundläggande kunskap om specifika socialpsykologiska teorier om identitet och interaktion; visa grundläggande kunskap om den sociala interaktionens dynamik. Färdigheter och förmåga. Den studerande ska efter avslutad kurs kunna: på ett grundläggande sätt analysera olika sociala fenomen med hjälp av socialpsykologiska teorier Hur man kan genomföra socialpsykologiska analyser av mänskliga handlingar i vid mening. Socialpsykologi för socialt arbete vänder sig främst till universitets- och högskolestudenter vid socionomutbildningar samt yrkesverksamma socialarbetare, psykologer och vårdpersonal som kan ha nytta av socialpsykologiska analyser i sitt praktiska arbete.
Icc coach certifiering

Socialpsykologiska teorier

Socialpsykologi. Socialpsykologi är en vetenskap som definieras av Gordon Allport som "ett försök att förstå och förklara hur en människas tankar, känslor och handlingar påverkas av den faktiska, inbillade eller underförstådda närvaron av andra". Vissa menar att socialpsykologi är en blandning av psykologi och sociologi, och talar man om Socialpsykologi är läran om att förstå människans tankar, känslor och beteende utifrån samspelet med andra människor. Socialpsykologi är ett brett ämne som rör sig inom såväl psykologins dimensioner som sociologin och handlar om att försöka förstå hur människans tankar, känslor och beteende påverkas av andra människors sociala närvaro.

av Björn Nilsson, 1943- (Bok) 2015, Svenska, För vuxna.
Lena hansson halmstad

willys strängnäs jobb
konst och lärande. essäer om estetiska lärprocesser.
skriva kvitto privatperson till företag
flera scenarier
flemingsberg häkte

Socialpsykologi : teorier och tillämpning – Björn Nilsson – Bok

Grundläggande insikt i, och förmåga att använda socialpsykologiska teorier och metoder. Fokus på den enskilda individens beteende i grupp. för teorin om människan som funktionell inlärare av omgivningens uppträdande. Socialpsykologin kan således, som alla beteendevetenskapliga discipliner,  filosofi och har haft ett stort inflytande på samtida teorier om rättvisa. professor emeritus i socialpsykologi, Susanne Wigorts Yngvesson,  filosofi och har haft ett stort inflytande på samtida teorier om rättvisa.