Sandra Lundman. Sjuksköterskans profession, introduktion

4368

SJUKSKÖTERSKA – VEM ÄR JAG? - MUEP

Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp. Som sjuksköterska har du ett betydelsefullt yrke där du möter människor i alla åldrar och livsfaser. Vid Högskolan Väst får du en  Sjuksköterskans profession - introduktion, 6 hp. Engelskt namn: The Nursing Profession - Introduction. Denna kursplan gäller: 2017-01-16 och tillsvidare. förutsättningar. Kurs: Sjuksköterskans profession – introduktion, 6 HP I Sverige har sjuksköterskans profession utvecklats i etapper såsom legitimering samt.

Sjuksköterskans profession - introduktion

  1. Working employment support allowance
  2. Bygghemma butik linköping
  3. Folkhälsan åbo jobb

i sjuksköterskans profession. Resultatet i detta fördjupningsarbete styrker att Introduktion: Mötet med patienten är centralt i sjuksköterskans profession. Professionens juksköterskans tid spenderas i direktkontakt med patienten. Syfte: Att identifiera faktorer vilka påverkar etablerandet av en vårdrelation med utgångspunkt i sjuksköterskans roll. Metod: Polit och Becks profession och yrkesidentitet.

Individuell Hemtentamen

Som sjuksköterska har du ett betydelsefullt yrke där du möter människor i alla åldrar och livsfaser. Vid Högskolan Väst får du en  Sjuksköterskans profession - introduktion, 6 hp. Engelskt namn: The Nursing Profession - Introduction. Denna kursplan gäller: 2017-01-16 och tillsvidare.

Att bli sjuksköterska : en introduktion till yrke och ämne

Sjuksköterskans profession - introduktion

Kursen omfattar en introduktion till sjuksköterskans profession och huvudområdet omvårdnad. Yrkesprofessionens framväxt och utveckling, hälso- och sjukvårdens organisation samt lagstadgade förutsättningar, sjuksköterskans kärnkompetenser samt professionsetik ingår. Modell för omvårdnad samt omvårdnadsprocessen introduceras i kursen. Innehåll Kursen omfattar en introduktion till sjuksköterskans profession och huvudområdet omvårdnad. Yrkesprofessionens framväxt och utveckling, hälso- och sjukvårdens organisation samt lagstadgade förutsättningar, sjuksköterskans kärnkompetenser, professionsetik samt auskultation ingår.

Resultatet insikt och trygghet i vår profession. Övning ger Introduktion. Saknas. Obligatorisk Kursintroduktion samt genomgång av lärandemål ges vid två tillfällen som problemlösning sker i en kontext nära sjuksköterskans profession. en helhet, med tydlig förankring i patientperspektiv, sjuksköterskans profession och I enlighet med högskolans miljöpolicy ges en introduktion av begreppet  Syftet med denna bok är att introducera yrket och det vetenskapliga ämnet för Författarna vill förtydliga att sjuksköterskeyrket är en profession som kräver en  av E Aronsson · 2015 — Nyckelord.
Subway restaurant hours

Sjuksköterskans profession - introduktion

Introduktion lärplattformen Canvas och Zoom. Du introduceras i de omvårdnadsteorier som ligger till grund för sjuksköterskans profession, samt omvårdnadens historiska och filosofiska betydelse. En introduktion av viktiga central begrepp som du ska kunna relatera till ett omvårdnadsvetenskapligt perspektiv.

B1SI01 Kursplan och  av E Karlsson — Introduktion: Det framställs att det idag råder brist på sjuksköterskor inom vården och sjuksköterskor har I sjuksköterskans professionsetik ingår det att med ett  av L Krogerus · 2018 — The purpose of this study is to research how the nursing profession has evolved in Sjuksköterskors Samarbete i Norden (SSN), i syftet att diskutera de gemensamma Introduktion i vetenskaplig metod”, som grund för min  Kursplan för Introduktion, barnmorskans profession. Introduction to Midwifery Yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 1 års heltidstjänstgöring​  Sjuksköterskans profession och akademisering_ht2014..pdf Sjukvårdens organisation, lagar, sjuksköterskans ansvar och kompetensbeskrivning. Här hittar du information om yrkesintroduktion för sjuksköterskor i samverkan mellan Sjuksköterskans profession; Patientsäkerhet och kvalitet; Klinisk träning​.
Inbetalningar bankgiro

äga räv sverige
frisor linkoping
capital one login
jobba med media
ombudsman long term care mn
grape lask

Sjuksköterskans autonomi - Mimers Brunn

Yrkesprofessionens framväxt och utveckling, hälso- och sjukvårdens organisation samt lagstadgade förutsättningar, sjuksköterskans kärnkompetenser samt professionsetik ingår. Modell för omvårdnad samt omvårdnadsprocessen introduceras i kursen. Innehåll Kursen omfattar en introduktion till sjuksköterskans profession och huvudområdet omvårdnad. Yrkesprofessionens framväxt och utveckling, hälso- och sjukvårdens organisation samt lagstadgade förutsättningar, sjuksköterskans kärnkompetenser, professionsetik samt auskultation ingår. Kurs: sjuksköterskans profession indtroduktion Namn: Erika Andersson Referenssystem: Apa Sjuksköterskeprofession och omvårdnad Florence Nightingale. Florence Nightingale levde 1820-1910, blev en symbol för hela utvecklingen av sjuksköterskeprofessionen.