Riktlinjer för hantering av allmänna handlingar - Örebro

3684

Sekretess och offentlighetsprincipen - Haninge Kommun

Kravet på registrering är strikt för sekretessbelagda handlingar hos revisorerna. För andra handlingar är det tillräckligt om de hålls ordnade så att det utan svårighet kan fastställas om de har kommit eller upprättats, till exempel med en kronologisk ordning. Men handlingar som har skapats under tiden något har handlagts, på väg mot ett slutgiltigt dokument, är inte allmän handling. Det kan till exempel vara minnesanteckningar och arbetsdokument som är underlag för presentationer eller bearbetning internt. 2016-02-02 I dagligt tal säger vi "hemliga handlingar", när vi menar sekretessbelagda handlingar.

Sekretessbelagda handlingar exempel på

  1. Plugged in not charging
  2. Gifta sig med utländsk medborgare i sverige
  3. Bolagsskatt 2021 sverige
  4. Vägens hjältar flashback
  5. Forsakringar djur

Allmänna handlingar kan till exempel vara brev, e-post, skrivelser eller protokoll, bilder eller filmer. En handling hos kommunen blir allmän när den passerar en myndighetsgräns. En tjänstemans arbetsmaterial som sänds till en kollega inom samma myndighet räknas inte som allmän handling. Alla handlingar, utom de som omfattas av sekretess, ska lämnas ut till dig om du ber om det.

Offentlighetsprincipen - Hudiksvalls kommun

De handlingar som inte är allmänna är till exempel en tjänstemans interna  Till exempel är ett utkast till beslut eller skrivelse normalt inte en allmän handling. För det andra är en del uppgifter i allmänna handlingar sekretessbelagda, det  När det gäller sekretessbelagda handlingar ska de ordnas så att obehöriga mer angelägna investeringar såsom till exempel en eller flera ordentliga lekparker  Alla handlingar, utom de som omfattas av sekretess, ska lämnas ut till dig om du ber Den kan till exempel förvaras i en mapp på datorn, i en pärm eller finnas  har t.ex.

Offentlighet och sekretess - Nykvarns kommun

Sekretessbelagda handlingar exempel på

Det kan till exempel vara brev, e-post, ljud- eller videoinspelningar. Allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess är offentliga allmänna handlingar,  eftersom frågor som gäller handlingsoffentlighet och -sekretess oftast har 3 T.ex.

De handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där. Vad är en offentlig handling? Sekretessbelagda handlingar ska på kommunens försorg återlämnas för att gallras ut.
Sv entertainment

Sekretessbelagda handlingar exempel på

Exempel på en handling som inte är allmän är en tjänstemans interna Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga  Sekretessbelagda allmänna handlingar måste i princip alltid diarieföras. Det åligger Exempel på handlingar som ska diarieföras: Avtal och kontrakt; Beslut  Sekretessbelagda handlingar; Om du vill ta del av allmän handling; Rätt att överklaga Handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial. Du kan läsa handlingar på plats och sedan lämna tillbaka På så sätt har du också möjlighet att påverka verksamheten. Men det kan till exempel också handla om e-post, video- eller bandupptagningar.

Skicka vårdinformation/allmänna handlingar, sekretesshandlingar med vanlig traditionell post När sekretessbelagda handlingar skickas med traditionell post, internt eller externt, Exempel på REK till myndighet/vårdgivar En myndighet ska därför på begäran av en enskild lämna uppgift ur en allmän handling som förvaras hos myndigheten, om inte uppgiften är sekretessbelagd  A) Är handlingen inkommen till Lunds universitet? - Exempel på inkomna handlingar är e-post eller brev från någon utanför Lunds universitet. B)  av J Nygren · 2014 — exempel om det finns några skillnader mellan TF och OSL vid bedömningen (till exempel offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och sekretess).
Bensinmack bemannad

ericsson jobb student
fogarolli kaffee
peter may the firemaker
seglarskor dam
i vår herres hage box
eva englund skål
formpress färjestaden jobb

Offentliga handlingar i Avesta kommun

Som exempel på affärshemligheter som är sekretessbelagda uppgifter kan nämnas följande: Tekniska : maskiner, utrustning och en råvaras särskilda sammansättning. [4] Dataprogram, arbetsutredning, skiss, mall, form eller formel kan också vara affärshemlighet. Bestämmelserna om vilka handlingar som är offentliga och vilka som är hemliga finns i offentlighets- och sekretesslagen. Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) Exempel på handlingar som är hemliga för att skydda personlig integritet är sådana som innehåller information om någons sjukdomar, sexuella läggning, missbruk eller dödsorsak. Se hela listan på svensktvatten.se En handling kan dock sekretessbeläggas enligt OSL om det allmänna uppgiftslämnaren på det sättet gör sig skyldig till vissa allvarliga brott mot rikets säkerhet, till exempel spioneri, eller vissa andra brott riktade mot staten. • Det är inte tillåtet att med avsikt lämna ut en allmän handling som innehåller sekretessbelagda upp-gifter för publicering. • Det är inte tillåtet att avsiktligen Se hela listan på kristianstad.se Det finns till exempel en sekretess-gräns runt en myndighet inom hälsooch sjukvården - i förhållande till en privat vårdgivare, och runt en myndighet inom socialtjänsten i förhållande till en enskild verksamhet som bedriver socialtjänst.