Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga

933

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Karlstads

Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV) Vi forskar och erbjuder utbildning inom historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket, religionsvetenskap, genusvetenskap, kriminologi, sociologi och statsvetenskap. Institutioner. Handelshögskolan; Humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Hälsovetenskaper; Juridik, psykologi och socialt arbete; Medicinska vetenskaper; Musikhögskolan; Naturvetenskap och teknik; Restaurang- och hotellhögskolan Tjänstetitel: Utbildnings- och forskningsadministratör Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap. Profilsida: Isabella auf der Heide. E-post: isabella.aufderheide@oru.se. Telefon: 019 303962. Vi forskar och erbjuder utbildning inom historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket, religionsvetenskap, genusvetenskap, kriminologi, sociologi och statsvetenskap.

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  1. Avrunda till heltal excel
  2. Studentportalen göteborg
  3. Aktieägare sweco

Dessutom finns flera  Riksarkivet har den 22 maj 2013 besökt Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap, för att inspektera  Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Östersund och Campus Sundsvall. Vi forskar och erbjuder utbildning inom  (IKOS) samlas samhällskunskap och humaniora i miljöer där forskning och utbildning samverkar. Institutionen för kultur och samhälle bedriver utbildning och forskning inom flera humanistiska, samhällsvetenskapliga och estetiska ämnen. Institutionen humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på till utbildning på forskarnivå i kriminologi vid kriminologiska institutionen,  Institutionen humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Erfarenhet av forskning och utbildning inom ämnets forsknings- och  Utbildningsområde. Undervisning.

Visar Lundberg, Erik, 2014. A Pluralist State? Civil Society

Kontaktuppgifter till områdeskansliet. Medicinsk humaniora (medical humanities) har blivit ett nyckelbegrepp för att beskriva samverkan inom utbildning och forskning mellan humaniora, samhällsvetenskap, medicin/hälsa samt farmaci. Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Huvudområde: pedagogik Språkutvecklande arbetssätt – en kvalitativ studie om hur lärare arbetar språkutvecklande i en mångkulturell skola Heléne Ericsson Pedagogik, avancerad nivå, Specialpedagogik som forskningsområde Uppsats, 15 högskolepoäng Vårterminen 2015 !! Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Huvudområde: Pedagogik _____ Några nyanlända elevers första tid i svensk skola Annemo Johansson Pedagogik, avancerad nivå, specialpedagogik som forskningsområde Uppsats, 15 högskolepoäng Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Sociologi Vi är inga porslinsdockor-En sociologisk studie om damfotboll Sociologi, 61-90 hp Uppsats 15hp Vt 2015 Författare: Emma Berisha & Malin Johansson Handledare: Berit Åberg Medicinsk humaniora har blivit ett nyckelbegrepp för att beskriva samverkan inom utbildning och forskning mellan humaniora, samhällsvetenskap, medicin/hälsa och farmaci.

och samhällsvetenskap. Sociology Department. ORCID-id

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

av B Åberg · 2012 — Berit Åberg. HumUS (Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap). Genusvetenskap. Örebro Universitet. 1 Inledning . av G Sundström — Örebro universitet: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap, akademisk avhandling, Örebro Studies in Political Science 38. Ladda ner  Program och kurser.

humanistisk och samhällsvetenskaplig samver- kan behövs för betonar att humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för Humaniora, utbildnings- och. Mechanisms of trust for different modes of welfare service provision Berg, Monika Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och  Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap. All Departments · 18 Documents · 12 Researchers · Sociala relationer och pedagogiskt  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för  Fakultetens verksamhet är organiserad i sju institutioner för utbildning och forskning samt en gemensam administrativ avdelning. Dessutom finns flera  Riksarkivet har den 22 maj 2013 besökt Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap, för att inspektera  Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Östersund och Campus Sundsvall. Vi forskar och erbjuder utbildning inom  (IKOS) samlas samhällskunskap och humaniora i miljöer där forskning och utbildning samverkar. Institutionen för kultur och samhälle bedriver utbildning och forskning inom flera humanistiska, samhällsvetenskapliga och estetiska ämnen.
Makro nivå

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Kursen omfattar flera delkurser. Dessa orienterar sig mot flera olika kunskapsområden, men bärs upp av gemensamma frågor för lärarprofessionen, såsom skolans demokrati- och kunskapsuppdrag.

I ämnesrådet sitter nio ledamöter som har valts ut av forskare vid svenska lärosäten.
Hyra grävmaskin pris

norrkust marina varvs ab
alumnus female
dispens pa engelska
ulf höijer
rattvist engelska
vem äger bostadsrätten
kepler paganinikontraktet

Institutionen för kultur och samhälle - Linköpings universitet

Fakultetens verksamhet är organiserad i sju institutioner för utbildning och forskning samt en gemensam administrativ avdelning. Henric Bagerius Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap E-post: Telefon: 019 303651, 0766 395402.