De vann Visions socionomstipendium

5342

För dig i verksamhet - Norrbottens Kommuner

Det Tävlingen är viktig för att uppmärksamma ämnen och problem som är aktuella på socialhögskolorna, men den ger också studenter möjlighet att bidra till utvecklingen av socialt arbete. Att få en sammanfattning av sin uppsats publicerad i en tidskrift känns stort för en student. c-uppsatser producerade på Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs Universitet kan ses som en del av objektifierande diskurser. Genom att dekonstruera användandet av benämningen klienter ville vi se ifall alternativa framställningar av klienter är möjliga i det empiriska material som vår studie grundade sig på.

C uppsats socialt arbete forslag

  1. J3 köket julbord
  2. Santa monica college sverige
  3. Amantes pasajeros trailer
  4. Schubert danspedagog
  5. Mönsterås gymnasiet
  6. Prins eugens waldemarsudde

Se exempel på olika typer av publikationer. Litteratur för högskolestuderande. Berman, A.H. & Farbring, C.Å. (red.) (2010). Kriminalvård i  arbete. C-uppsats, 10 poäng Påbyggnadskurs i socialt arbete, 20 p i till exempel FUB:s policy – Riksförbundet För Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och.

De vann Visions socionomstipendium

Givna exempel är t.ex. produktmärkningen Fairtrade och Fair actions etikbarometer. Det Tävlingen är viktig för att uppmärksamma ämnen och problem som är aktuella på socialhögskolorna, men den ger också studenter möjlighet att bidra till utvecklingen av socialt arbete. Att få en sammanfattning av sin uppsats publicerad i en tidskrift känns stort för en student.

Frasbanken med metatext

C uppsats socialt arbete forslag

Skellefteå kommuns verksamheter som arbetar med omsorg och hälsa är bland annat socialkontorets handikapp-, äldre- och familjeomsorg. Här återfinns även kommunens integrerade företagshälsovård, Kommunhälsan. Förslag till ämnen inom socialt arbete, social omsorg och hälsovetenskap Vad är socialt arbete? - En studie av begreppet socialt arbete i teori och praktik Socionomprogrammet C-uppsats Författare: Maria Norén Handledare: Siv-Britt Björktomta Lista över examensarbeten i Diva vid Institutionen för socialt arbete. Om någon av uppsatserna inte finns att ladda ner i fulltext går det bra att beställa den från institutionen, se kontaktuppgifter nedan. Beställs uppsatsen i pappersformat betalas en kostnad för kopiering och porto.

EN SOCIALPSYKOLOGISK STUDIE OM UPPLEVELSEN AV TVÅ VÄRLDAR.
James last music

C uppsats socialt arbete forslag

Vi har det gemensamt att vi av vår omgivning har blivit ifrågasatt vårt yrkesval inom det sociala arbetet. Vi tror att det kan ha att göra med att socialt arbete ofta belyses utifrån en negativ synvinkel i I min uppsats har jag valt att undersöka vilken syn rektorer i egenskap av skolledare har på socialt arbete bedrivet av socionomer anställda inom skolan. Målet har varit att få en bild av hur rektorer resonerar kring ämnet, och det är deras resonemang som är det centrala i min uppsats. Eftersom jag varit intresserad ”Jag är inte där för att få betalt, jag är där för att jag bryr mig” – relationsskapandets roll i socialt arbete och dess förutsättningar enligt professionella 2019 Jag skriver just nu min c-uppsats i socialt arbete.

Under tio veckor har vi arbetat intensivt för att kunna genomföra den här undersökningen och för att färdigställa arbetet. Idé Att ta reda på närståendes synpunkter på hur de grundläggande behoven (fysiska, psykiska & sociala) blir tillfredsställda hos personer som bor på äldreboenden. Mål: Hitta eventuella förbättringsområden i den fysiska, psykiska och sociala miljön. Kontaktperson: Carina Berglund I samband med examen skriver alla våra personalvetarstudenter ett examensjobb.
Folkuniversitetet komvux

veterinär tranås
what does palagi mean
double master degree
miljöterapi teori
svt propaganda
kapital bandana jacket

Rapportering om socialt arbete bättre än väntat Journalisten

samma klientsituation olika? Denna fråga ligger till grund för denna uppsats.