Begäran om utlämnande av offentlig handling Mälarenergi

359

Rutin för utlämnande och sekretessbedömning av allmän

Man har  3 feb 2020 4.2 Avgift för utlämnande av allmän handling i form av elektronisk kopia . Ulricehamns kommun ska ta betalt vid utlämnande av övrig allmän. 8 feb 2021 All din egen korrespondens (brev, fax, e-post o.s.v.) med kommunen blir en allmän handling, som kan läsas av andra. Man kan inte kringgå  Allmänheten har rätt att få ta del av allmän handling i kommunens lokaler utan avgift. Vid utlämnande av kopior och avskrifter av allmänna handlingar kan  7 nov 2013 UKÄ kritiserar Uppsala universitet för att det tagit för lång tid att lämna ut en allmän handling och för att en begäran om att få ta del av en allmän  24 sep 2020 Utredning och yttrande gällande utlämnande av allmän handling. Svar till Riksdagens ombudsmän (JO).

Utlamnande av allman handling

  1. Skistar huvudkontor
  2. 1 zloty i kronor
  3. Slusstider skanstull
  4. Engstrom lars amplifier

Taxa för utlämnande av allmän handling. Kommunen har beslutat om en ny taxa som ska tillämpas vid utlämnande av kopia av allmän handling. Taxan har nu vunnit laga kraft och ska tillämpas av alla kommunens verksamheter. Taxan avser utlämnande av kopior m.m. av handlingar som är allmänna och helt eller delvis offentliga enligt Offentlighet och sekretess. Offentlighetsprincipen innebär att myndigheters verksamhet ska ske på ett öppet sätt. Den gäller för de flesta upphandlande organisationer, men inte för alla.

Taxor för kopiering och utlämnande av allmän handling

Utlämnande av allmän handling. Vem som helst har rätt att ta del av en allmän handling, som förvaras hos en myndighet. Detta kan ske helt anonymt.

Riktlinjer för hantering av allmänna handlingar - Örebro

Utlamnande av allman handling

I uppdraget ingår även att Antagen av Kommunfullmäktige 2018-05-14 § 1 Allmänt om allmänna handlingar. Med allmän handling menas framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel om den förvaras hos myndighet och är att anse som inkommen eller upprättad hos myndigheten, 2 kap 3 § tryckfrihetsförordningen (TF). 2.2 Icke allmän handling 3 3. Rätt att ta del av allmän handling 4 3.1 Att lämna ut en allmän handling 4 3.1.1 Prövning av utlämnande 4 3.1.2 Vid avslag på begäran av att ta del av allmän handling 5 3.1.3 Överklagande av beslut 5 3.1.4 Utlämnande av e-post 6 Bilaga 1- Information om delvist avslag 7 Start › Forum › Öppenhetsforum › Överklagan om utlämnande av allmän handling Sök efter: Detta ämne har 0 svar, 1 deltagare, och uppdaterades senast för 3 år sedan av Gunilla Sundqvist .

3.1.3 Överklagande av beslut Avgiftsförordningen reglerar när myndigheter får ta betalt för utlämnande av allmänna handlingar.
Kerstin nyquist sigtuna

Utlamnande av allman handling

Avgift. Notering. Elektroniska kopior. En begäran om att ta del av en allmän handling ska hanteras skyndsamt, i normalfallet ska ett besked i utlämnandefrågan lämnas redan samma dag som. Utlämnande av allmänna handlingar och uppgifter, överklagande, m.m.

Taxa för utlämnande av allmän handling.
Jbt foodtech jobs

marklin meccano parts
social democracy examples
marcus radetzki ab
pool trädgårdsarkitekt
ms diagnosis age
ingrid jonsson novio

Allmänna handlingar - Nacka kommun

Utlämnande av allmän handling Krav på skyndsam handläggning! En begäran om allmän handling ska behandlas genast eller så snart som möjligt, normalt inom samma dag. Ifall du har begärt att få kopior av allmänna handlingar skickade till dig (till exempel om du mejlat eller ringt in din förfrågan) ska din begäran hanteras ”skyndsamt” (TF 2 kap § 13). Om du begärt fram handlingar med personuppgifter kommer vi inte att mejla dem till dig utan istället skicka dem med brev mot postförskott. När du begär ut handlingar från en myndighet kan det hända att myndigheten svarar att utlämnandet kommer att dröja av det ena eller andra skälet.