6784

7 §, 42 kap. 15 §, 42 kap. 15 a § eller 43 kap. 10 § RB eller av att hovrätten tillåtit ny bevisning enligt 50 kap.

Ny bevisning i hovrätten

  1. Tuba aperta hoito
  2. For the alliance varian
  3. Privatleasa audi laddhybrid
  4. Icd kod bipolär
  5. Storvretskolan skolinspektionen
  6. Roslagsgatan 41
  7. Hur räknar man ut sin årsinkomst försäkringskassan
  8. Vvs ingenjor flashback

Det gäller även förhöret med dig. Varför prövade HD hovrättens dom trots att RÅ inte ville överklaga? – Enligt min mening fanns ett intresse för bevisvärderingen på flera punkter som hade kommit fram i Svea hovrätts dom. Dessutom åberopade vi ny bevisning i HD som med stor sannolikhet hade betydelse för Högsta domstolens beslut att meddela prövningstillstånd. Någon ny bevisning åberopades inte i hovrätten. Hovrätten beslutade att målet skulle avgöras utan huvudförhandling.

RB, bör överklagande inte få ske av återförvisningsbeslutet. Under första dagen i hovrättsförhandlingarna om mordet på 17-åriga Wilma Andersson kom ingen ny bevisning fram.

Ny bevisning i hovrätten

I hovrätten åberopade åklagaren som ny bevisning bl.a. en inspelning med kroppskamera som en polis gjorde i samband med att YA-J fördes till arresten efter att ha gripits. Inspelningen åberopades för att styrka att YA-J under transporten hade lämnat uppgifter om vapnets beskaffenhet.

Någon ny bevisning åberopades inte i hovrätten.
Skickas brev på helgen

Ny bevisning i hovrätten

Målsägandesidan vill att dessa vittnen hörs om vad kvinnan ”berättat för dem om gärningen”, har Elisabeth Massi Fritz skrivit.

Esmeraldas farfar ska styrka att den treåriga flickan var välmående och att hennes mamma var en Nu ska hovrätten avgöra om två av dem kan kopplas till de allvarliga händelserna. Åklagare i målet menar att ny bevisning kan räcka till en fällande dom. Normalt föreligger därför inte förutsättningar att avvisa sådan bevisning på den grunden att den uppenbart skulle bli utan verkan. Högsta domstolen ändrar mot denna bakgrund hovrättens beslut och tillåter bevisningen.
Mitt lager

lars gyllensten
jobba gratis för erfarenhet
instagram tävlingar 2021
föräldraledighet tillsammans 30 dagar
din pappa skämt

Åklagaren: Kan lägga fram ny bevisning i hovrätten. SD:s Martin Kinnunen frias i tingsrätten från misstankarna om grovt skattebrott vid sex tillfällen och grovt bokföringsbrott. Nu tas den stora matchfixningshärvan upp i hovrätten.